ตกแต่งบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่

ในยุคที่ บ้านโครงการ ไม่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการต่างจาก
กลุ่มลูกค้าหลักของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทางออกของกลุ่มนี้คือ บ้านสั่งสร้าง บนที่ดิน เป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนกว่า
การซื้อบ้านที่นักพัฒนาอสังหาทำขายสำเร็จรูปจากโครงการ

 

 

 

Visitors: 199,507