ตกแต่งภายในบ้านสั่งสร้าง ลพบุรี

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี 2019

ลูกค้าสั่งสร้างบ้าน ชั้นเดียวมีนอกชานกว้างรับลมยามเย็น ในที่ติดเขตของ เขื่อนป่าสัก ลพบุรี อันมีทิวทัศน์สวยงาม ต้องการตกแต่งภายใน ให้ออกแนว ชนบทเน้นชมวิวทิวทัศน์ ที่มีความเป็นธรรมชาติ ทีมงานได้รับ สรุปย่อ และพูดคุยรับความต้องการของลูกค้า ไม่นานนักก็ได้แบบภายนอก มาดูกันครับ

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

 ตกแต่งภายในบ้านลพบุรี

 

 

 

 

 

Visitors: 195,189